Un o'r prosiectau y maent wedi cytuno ar gyfer tymor y Gwanwyn yw i wehyddu ar y ffensys o amgylch iard yr ysgol er mwyn ei wneud i edrych yn fwy deniadol, trefnu bore/prynhawn goffi ar gyfer Macmillan a ceisio cael gafael mewn gwisgoedd newydd i'r timau rygbi, pêl-droed a phêl rwyd.