Dosbarth  Y Barcud Coch

Mae 29 o blant yn ein dosbarth ni eleni.

Athrawon

Mrs J.Thomas (Athrawes dosbarth)

Miss K Allen      (Cynorthwywraig)

Arian Cinio                                                                                   £2.20 y dydd / per day

Ffrwyth                                                                                     30c y dydd / 30p per day

50c am ddŵr/water 50p

Croeso  ddod a botel o ddŵr i yfed yn y dosbarth.

You can bring a bottle of water to drink in class.

Ymarfer Corff / P.E Lessons            Dydd Mercher/ Wednesday                                                             Dydd Iau / Thursday                      Raffl / Raffle a Lluniau

 

Arian a chasglwyd yn mynd tuag at brynu adnoddau newydd i’r dosbarth.                                                                                         All money saved will go towards buying new resources for the classroom.

Llyfrau darllen

Fe fydd llyfrau yn cael eu rhoi allan ar Ddydd Mercher a  Dydd Gwener.                                                            

Reading books will be given out every Wednesday and Friday

Ein thema hyd at hanner tymor –  Y byd o'm cwmpas

Our theme up to half term – The world around us