Bl 3Web

Ym mlwyddyn 3 mae 19 plentyn.

Thema’r tymor yma yw ‘Sensoria’ sy’n ymwneud â sŵn a golau.

Mae ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Mawrth.

Mae’r plant yn cael gwaith cartref unwaith yr wythnos.

Maent yn gallu newid llyfrau darllen unrhyw ddiwrnod.