Bl 6Web

Croeso i Flwyddyn 6.
Mae Blwyddyn 6 yn flwyddyn bwysig, bydd blwyddyn 6 eich blwyddyn olaf yn ysgol Llandybie a'r flwyddyn cyn i chi symud ymlaen i'r ysgol uwchradd. Eleni chi fydd  yr hynaf yn yr ysgol ac mae hyn yn ei dro yn dod â chyfrifoldeb mawr. Bydd disgwyl i chi fod yn rôl fodel da ac yn cyflawni eich dyletswyddau mewn modd cyfrifol.

Cyfrifoldebau Blwyddyn 6 : -Bod yn rôl fodel da i holl ddisgyblion arall  yr ysgol
Gweithio yn y siop ffrwythau a llyfrgell.
Cyflawni dyletswyddau ar gyfer y Llysgenhadon Efydd, Cyngor Eco neu Cyngor ysgol.

Mae Blwyddyn 6 hefyd yn flwyddyn llawn hwyl a sbri. Cewch  cyfle i ymweld â Gwersyll Awyr Agored Pentywyn a  chymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol heriol neu'n ymweld â chanolfannau yr Urdd yn Llangrannog neu Gaerdydd. Ar ben hynny, byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan ym mhob cystadleuaeth yr Urdd, y proms ac ymweld â'ch ysgolion uwchradd  ar gyfer gweithgareddau hwyliog pontio.

Ein thema y tymor yma
Ynni

Addysg gorfforol
Dydd Mercher
(Dillad a gwisgo droed addas ar gyfer addysg gorfforol yn hanfodol)

Athrawes Ddosbarth
Mrs R Pritchard