Croeso i ddosbarth blwyddyn 1, enw ein dosbarth yw Tylluanod. Mae 24 o blant yn ein dosbarth ni eleni.
 
 
Athrawon
 
Mrs N Phillips (Dydd Llun i Ddydd Mercher)
Mrs M Rosser-Evans (Dydd Iau a Dydd Gwener)
Miss N Petherick (Cynorthwywraig)
 
Pethau i'w gofio-
 
 
Arian Cinio  
 
£2.20 y dydd.
 
FFrwyth
 
30c y dydd
 
Mae angen gosod unrhyw arian mewn amlen wedi labeli ag enw'r plentyn.
 
Ymarfrer Corff
 
Dydd Llun a Dydd Gwener.
Bydd angen dod â chrys-t a siorts i gadw yn yr ysgol.
 
Llyfrau Darllen
 
Mae llyfrau darllen yn cael eu newid os mae angen ar Ddydd Mercher a Dydd Gwener. Mae angen i'r plant dychwelyd eu llyfrau o leiaf 1 waith yr wythnos.
 
 
Ein Thema tymor hyn -
Y Byd o'n cwmpas