Castell Henllys Buodd plant o Flynyddoedd 3 a 4 yn ymweld â Chastell Henllys y tymor hwn. Cawsant gyfle i weld sut roedd y Celtiaid yn byw. Buon nhw’n mwynhau d…

Cynhaliwyd mabolgampau yr ysgol ar y 6ed o Orffennaf. Buon yn ffodus iawn gyda'r tywydd. Roedd yn braf gweld Plant o Plant y Llan yn cymryd rhan hefyd. Diolch y…

Y tymor hwn, mae disgyblion o flwyddyn 5 wedi cael cyfle i weithio gyda tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Gaerfyrddin a Heddlu Dyfed Powys. Gosododd yr heddl…

Ym mis Chwefror arhosodd y plant o flynyddoedd 5 a 6 ar gampws yr Urdd Caerdydd. Roedd ganddynt gyfleoedd i ymweld â Stadiwm Principality, bowlio 10, mynd ar da…

Ymweliad Esgob Tyddewi Roedd yr ysgol a phentref Llandybie yn ffodus iawn i dderbyn ymweliad gan Esgob Tyddewi, Y Gwir Parchedig (John) Wyn Evans. Dysgodd y pla…

Wythnos ola tymor y gwanwyn fe deithiodd pedwar o athrawon yr ysgol i'r Ffindir. Fe fuon nhw'n treulio pedwar diwrnod mewn dwy ysgol mewn dinas o'r enw Oulu. Ro…