Cynhaliwyd mabolgampau yr ysgol ar y 6ed o Orffennaf. Buon yn ffodus iawn gyda'r tywydd. Roedd yn braf gweld Plant o Plant y Llan yn cymryd rhan hefyd.

Diolch yn fawr i bawb a brynodd docynnau raffl i gefnogi'r ysgol.
Llongyfarchiadau i'r Tîm Melyn oedd yn llwyddiannus eleni.