Ymweliad Esgob Tyddewi

Roedd yr ysgol a phentref Llandybie yn ffodus iawn i dderbyn ymweliad gan Esgob Tyddewi, Y Gwir Parchedig (John) Wyn Evans. Dysgodd y plant mai ef oedd yr 128ain Esgob o Dyddewi ynglŷn â chael cyfleoedd i ofyn cwestiynau am ei rôl yn y gymuned.