Yn ystod tymor yr Hydref, mae plant o flwyddyn 6 wedi bod yn gweithio fel rhan o brosiect Gweilch yn y gymuned. Buon nhw i Stadiwm y Liberty lle cawsant sgwrs am fwyta'n iach, gweithdy gwneud brechdanau gan Warburtons a thaith ryngweithiol o'r stadiwm.