Dosbarth Jac Do

 

Croeso i  ddosbarth Jac Do. Mae 26 o blant yn ein dosbarth ni eleni.

Athrawon

Mrs E.K.Williams (Athrawes dosbarth)

Mrs J Richards       ( Cynorthwywraig)

Mrs Janet               (Cynorthwywraig)

Arian Cinio                                                                                   £2.20 y dydd / per day

Ffrwyth                                                                                    30c y dydd / 30p per day 

Ymarfer Corff / P.E Lessons                                                       Dydd Mawrth / Tuesday                                                              Dydd Gwener / Friday

Raffl / Raffle       Bob Dydd Gwener / Every Friday.                  

Arian a chasglwyd yn mynd tuag at brynu adnoddau newydd i’r dosbarth.                                                                                         All money saved will go towards buying new resources for the classroom.

Llyfrau darllen/ pecynnau i ddychwelyd nôl i’r dosbarth bob Dydd Llun a Dydd Gwener.                                                             Reading books / packs to be returned every Monday and Friday

Ein thema hyd at hanner tymor –Archfarchnad.

Our theme up to half term – Supermarket.

Ein thema ar ôl hanner tymor – “Cymru”

(Cwricwlwm Cymreig).    

Our theme after half term will be “Wales”.

(The Welsh Curriculum).